M.K.Salg og Service AS har følgende salgsbetingelser:

Priser:
Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift.

Betaling:
Varene faktureres med betaling pr. 15 dager.
Fakturagebyr kr. 50,-

Reklamasjoner:
Sendes skriftelig innen 8 dager

Returer:
Varer tas ikke i retur uten forhåndsgodkjennelse av oss.
Returomkostninger dekkes av bestilleren, samt 10% gebyr på vareprisen.

Salgspant:
Alle varer forblir vår eiendom inntil de er fullt ut betalt iht. pantelovens paragraf 3–14 til 3–22.

Garanti:
Vi yter 2 års garanti for fabrikasjons– og materialfeil. (gjelder deler)