Protect Hånddesinisering 5L

PROTECT, hånddesinfesksjon med langvarig og vedvarende effekt
Viktige funksjoner
PROTECT er en vannbasert, alkoholfri og desinfiserende middel som samtidig fukter huden.

PROTECT viser følgende nøkkelegenskaper når de er i bruk:
Ikke-etsende, Ikke-irriterende, Ikke-giftig, Ikke-brennbar, fødevaretrygg, trygg i bruk, kostnadseffektiv og enkel å bruke med langvarig antimikrobiell effekt opptil 2 – 4 timer etter påføring.

Hva er PROTECT?
PROTECT er et antiseptisk middel som gir en sikker, effektiv og brukervennlig desinfeksjon og sanitærrens for hud. Det kan brukes til en lang rekke bransjer,
fra helsevesen til utdanningsinstitusjoner, til matforedling og veterinærvitenskap.

Hva har den blitt designet for?
PROTECT er utviklet som et desinfeskjsonsmiddel som brukes i situasjoner der hud- og håndhygiene er av største betydning.
PROTECT vil avbryte håndenes viktige overføringsveier ved å redusere mikrober som er tilstede på huden til det laveste mulige nivået.
Dette reduserer risikoen for kryssinfeksjon og kontaminering.

Hvordan virker PROTECT mikrober?
PROTECT er et kraftig lytisk middel som er basert på de kvartære ammoniumforbindelsene benzalkoniumklorid og didecyldimetylammoniumklorid.
Disse har flere påvirkninger og virkningspunkter i mikroben som inkluderer:
• Inaktivering av energiproduserende enzymer
• Denaturering av essensielle mikrobielle proteiner
• Fysisk forstyrrelse av membranlipider
• Bakteriecellevegger
Proteiner og lipider er viktige komponenter i bakterier, virus, sopp og bakteriesporer. Betydelig skade på disse viktige mikrobielle komponentene er ofte dødelig for organismen.
PROTECT forårsaker raske og betydelige endringer på flere steder i mikroben. Størrelsen på disse påvirkningene er så stor at den typisk er dødelig for mikroben innen få minutter etter kontakt.

Hvor effektiv er PROTECT?
Se ytterligere dokumenter for mer informasjon om produktet