Apesin Abena 0,75l 10 stk pr krt

Alkoholbasert overflatedesinfiserende spray
Bakteriedrepende, soppdrepende, tuberkulosestatisk, virusinaktive
Sammensetning:
100 g APESIN SPRAY inneholde: 70 g propan-2-ol, 0,1 g N-(3-aminopropyl) -N-dodecylpropan-1,3-diamin, duft. pH-verdi: ca. 10

Ytelse:
APESIN SPRAY er et hurtigvirkende overflatedesinfeksjonsmiddel. Bakteriedrepende, soppdrepende, tuberkulosestatisk, virusinaktive. Fargeløs, behagelig duft, forsiktig på huden. APESIN SPRAY er også godt tilrettelagt for desinfeksjon av sko som brukes i operasjonsrom. Fri for klor, aldehyd og fenol. God materialekompatibilitet.

Bruksområde:
For desinfeksjon av utstyr, møbler og overflater i klinikker og medisinsk praksis. APESIN SPRAY kan desinfisere f.eks madrasser, sengerammer og transportvogner, instrument, badematter, badekar, søppelkasser, toalettseter, beslag, dørhåndtak, møbler og arbeidsflater, rekkverk, sko etc. samt alle steder som er vanskelig tilgjengelig. Ikke påfør på alkoholsensitivt materiale (dvs. pleksiglass).

Bruk:
Bruk ufortynnet. Spray direkte på objekter fra en avstand fra 20 til 30 cm, slik at overflatene blir fullstendig fuktet, eller spray på en klut og tørk av. Maks. 50 ml / m². Ikke spray på store flater (maks. 2 m²). Husk å skylle rengjort kjøkkenutstyr godt med rent vann. Alltid ta hensyn til fullstendig fukting (e.g.40ml / m²) og virkningstid.
Forholdsregler ved bruk:
Meget brannfarlig. Irriterer øynene. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder – Unngå bruk ved åpen ild. Unngå innånding av sprøytetåke. Dette kjemikalet samt beholder skal behandles på en sikker måte. I tilfelle uhell eller illebefinnende kontakt lege øyeblikkelig (vis etiketten om mulig). Bruk bare i godt ventilerte steder. Må kun oppbevares i den originale emballasjen på romtemperatur. N-14166 N-14167 Mr Nr. 1990-1904

Økologi:
Dette produktet er underlagt den tyske loven om miljøkompatibiliteten av vaskemidler og de tilsvarende regelverk for biologisk nedbrytbarhet av råvarer. Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid etiketten og produkt informasjonen før bruk. Dette produktet er beregnet for industriell bruk. Gi bare helt tømt emballasje til spesialavfall. Desinfiserende rengjøringsmiddel til alle formål Universal desinfisering fra Tana professional

Varenummer: 1000008989 Kategorier: ,